TEKCAFE

Chia sẻ niềm vui công nghệ


Ngày

Giờ

Phút

Giây

TEKCAFE và dự án phát triển của chúng tôi!

Chúng tôi là tập thể những người Việt trẻ, chúng tôi có thể làm được và có thể tạo nên điều đặc biệt nếu bạn tin tưởng vào sự phát triển của Tekcafe team.

Xây dựng một nền tảng riêng trên nền Android là một điều khó nhưng đây lại là mong ước của nhiều người
Đam mê là một động lực để thế hệ trẻ phát huy được khả năng của mình và chính đam mê đã là sức mạnh để chúng tôi gắng sức phấn đấu tạo nên một bước phát triển cho nhóm.

Nếu bạn là người đang có trong mình một niềm đam mê và muốn tham dự vào dự án này hãy tham gia theo các bước hoạt động cùng tập thể Tekcafe Team.